CONTACTOS Materias DCV

» DCV 1A (ex Taller 1A)
https://www.facebook.com/tallerdcvunoa/

» DCV 1B (ex Taller 1B)
IG: https://www.instagram.com/dcv.1b/
FB: https://www.facebook.com/DCV.1B
Web: http://dcv1b.com.ar/
Mail: dcv1b.fernandez@gmail.com

» DCV 1C (ex Taller 1C)
Web: tallercfilpe.com.ar
IG: https://www.instagram.com/dcv1c/
IG general:  @taller.c.filpe
FB: /tallercfilpe
Mail: tallercfilpe@gmail.com

» TALLER 2-3A
-Taller 2A
Mail: tallerdcv2a@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv2a/
-Taller 3A
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv3a/

 » TALLER 4-5A
-Taller 4A
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv4a/
Mail:  tallerdcv4a@gmail.com
-Taller 5A
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv5a/
Mail:  tallera5dcv@gmail.com

» TALLER 2-5 B
Mail: tallerrollie@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/catedrarollie/
Web: https://catedrarollie.com.ar/

» TALLER 2-5C
Web:  tallercfilpe.com.ar
Mail: tallercfilpe@gmail.com
IG general: @taller.c.filpe
FB: /tallercfilpe
IG Taller 2C:  @tallerdcv2c
IG Taller 3C: @tallerdcv3c
IG Taller 4C:  @tallerdcv4c
IG Taller 5C: @tallerdcv5c

» TALLER 2-5D
-Taller 2D
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv2d/
FB: https://www.facebook.com/TallerDCV2D/
-Taller 3D
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv3d/
FB : https://www.facebook.com/TallerDCV3D/
Mail: tallerdcv3d@gmail.com
-Taller 4D
IG: https://www.instagram.com/tallerdcv4d/
FB : https://www.facebook.com/TallerDCV4D/
Mail: tallerdcv4d@gmail.com
-Taller 5D
FB: https://www.facebook.com/TallerDCV5D/
Grupo cerrado en FB: Alumnos Taller 5 (D) Naranja
Mail: tallerdcv5d@gmail.com

» DIBUJO 1 y 2
Mail: dibujodcv.fa@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/dibujo.dcv/
IG: https://www.instagram.com/dibujodcv/

» TECNO y Materiales 1A
IG: https://www.instagram.com/catedratecno1a/
Web: http://www.catedratecno1.com.ar/
Mail: catedratecno1a@gmail.com

» TECNO y Materiales 1B
Mail: tym1b.fda@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/tym1b.fda/

» TECNO 2 A
Blog: http://blogs.unlp.edu.ar/tecno2dcv/
FB: https://www.facebook.com/Tecno2A-dcv-396449671156214/
IG: https://www.instagram.com/tecno2a/
Mail: tecno2a.dcv@gmail.com

» TECNO 2B
Mail: tecno2b.dcv@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/tecno2b/
Web: http://tecno2bdcv.ar/

» TECNO 3
http://3tecno.blogspot.com/
Formulario de contacto en el blog.
Mail: 3tecnocv@gmail.com

» TECNO 4
FB: https://www.facebook.com/catedratecno4/
IG: https://www.instagram.com/catedratecnocuatro/
Web: https://catedratecno4.wixsite.com/tecno4?fbclid=IwAR23kl1Dp1gPq_qyKO826u9wuT57EtyI0_uU-CwxZ0zctoLX3X8bZmi3bFI
Mail: catedratecno4@gmail.com

» SEMINARIO FM 1
IG: https://www.instagram.com/seminario_fm1/

» SEMINARIO FM 2
Blog: http://blogs.unlp.edu.ar/seminariofm2/
Mail: seminariodcvdos@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/seminario2dcv/

» HISTORIA 1 y 2
FB: Historia del Diseño 1 y 2 DCV FBA UNLP.
https://www.facebook.com/Historia-del-Dise%C3%B1o-1-y-2-DCV-FBA-UNLP-c%C3%A1tedra-Fabio-Massolo-1209941735853608/
Web:  http://www.historiadcv.com.ar/
Mail :  historiadcv@gmail.com

 » MERCADOTECNIA
Facebook: www.facebook.com/mercadotecnia.dcv
Blog: http://fba.unlp.edu.ar/mktfba/
Mail: mktfba@gmail.com

» FISICA
Mail: fisicadcvunlp@gmail.com

» MÉTODOS DCV
Mail: metodosdcv.fda@gmail.com